Buro FrisseBlik

Versterken van sociale en culturele ondernemers


Ontdek de mogelijkheden

Wat doet Buro FrisseBlik?

Buro FrisseBlik werkt als adviseur voor de non-profit sector (sociaal domein en kunst & cultuur). Door sterke profilering (communicatie/presentatie), werven van vrijwilligers, bereiken nieuwe doelgroepen, uitbreiden netwerk van financiers, samenwerkingspartners en het delen van kennis en inzichten (infographics, publicaties, artikelen) draagt Buro FrisseBlik bij aan een duurzame organisatie.

Voorbeeld cases


Fonds voor Cultuurparticipatie

Jurysecretaris van de BNG Bank Lang Leve Kunst prijs. Deze prijs is onderdeel van het programma Age Friendly Cultural Cities. Mijn taken zijn o.a. voorbereiding jurybezoek, overleg steden, begeleiden jury en schrijven voice over teksten en juryrapporten.

Product: Nominatiefilmpje winnaar BNG Bank Lang Leve Kunst prijs 2019 Haarlem.


VSCD

Interim opdracht als communicatieadviseur bij de Vereniging van Schouwburg- en concertgebouwdirecties. Mijn taken zijn o.a. advies directie, persvoorlichter, communicatie met de leden, organiseren van kennisuitwisseling, redactie nieuwsbrieven, website ed.

Product: Jaarverslag 2020


Leergeld Nederland

Adviseur zichtbaarheidstraject om de slagkracht te vergroten en de landelijke eenheid te versterken. Het traject bestaat uit: samenstellen klankbordgroep, inventarisatie van bestaande activiteiten en middelen onder alle 108 lokale Leergeld Stichtingen, bepalen van de boodschap van Leergeld en bepalen communicatieactiviteiten, -middelen en kanalen en uitvoering daarvan. Dit heeft o.a. geleid tot de Landelijke Leergeld Dag en samenwerking met Jochem van Gelder en kinderboekenschrijver Paul van Loon.

Speciale Praatjesmakers filmpjes met Jochem van Gelder


Van Gogh Museum

Coƶrdinator Ouderenprogramma Van Gogh Museum. Samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties om kwetsbare ouderen 70+ te betrekken bij het werk en leven van Vincent van Gogh. Creƫren van draagvlak in de museumorganisatie voor deze doelgroep en het effect dat kunst heeft op het welzijn van ouderen. Resultaat: een uitgebreid netwerk aan partners, een workshopprogramma op locatie en een speciaal museumbezoek 70+.

Product: Diverse publicaties over Age Friendly Museum